IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Uprawnienia Izb Rzemieślniczych do przeprowadzania egzaminów i nadawania tytułów czeladnika i mistrza wynikają z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979, z póź. zm.).

Warunki powoływania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, dopuszczania do egzaminów, sposób przeprowadzania egzaminów, warunki wydawania oraz wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego określa wydane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych ( Dz. U z 2017r. poz. 89).

 W oparciu o § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, Izba wydaje suplement do tych dokumentów sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach albo na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

             TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU

 

 Wykaz zawodów w których w Izbie można zdawać egzamin: czeladniczy, mistrzowski lub sprawdzający.

·         bioenergoterapeuta

·         blacharz samochodowy

·         cieśla

·         cukiernik

·         dekarz

·         elektromechanik

·         elektromechanik pojazdów samochodowych

·         elektronik

·         elektryk

·         florysta

·         fotograf

·         fryzjer

·         kamieniarz

·         kelner

·         kominiarz

·         kosmetyczka

·         krawiec

·         kucharz

·         lakiernik

·         lakiernik samochodowy

·         malarz - tapeciarz

·         mechanik pojazdów samochodowych

·         mechanik - monter maszyn i urządzeń

·         mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

·         monter instalacji gazowych

·         monter sieci i instalacji sanitarnych

·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·        monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         monter - elektronik

·         murarz

·         murarz - tynkarz

·         naturopata

·         operator obrabiarek skrawających

·         optyk okularowy

·         piekarz

·         przetwórca mięsa

·         rzeźnik-wędliniarz

·         stolarz

·         ślusarz

·         tapicer

·         technolog robót wykończeniowych w budownictwie

·         wędliniarz

·         wizażystka /stylistka

·         wulkanizator

·         złotnik jubiler (tylko czeladnicza)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (22) 654 96 98, ( 22) 6205017

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.